Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΖΑΧΑΡΗΣ 
 FIRST NAME: ΙΩΑΝΝΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2005
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto AT1.1 [2006] 1 0 5 5 0 0 3 0 1 1 0
Auto T1 [1999] 5 1 27 26 1 12 8 0 0 4 3
Auto BT1 [2005] 2 1 10 10 0 0 6 1 1 1 1
Auto BT1 [2008] 10 3 62 57 5 2 38 2 8 7 5
TOTAL RACES: 17 18 5 104 98 6 14 55 3 10 13 9

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto AT1.1 [2006]0,561 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Eliminations - Semi Finals
2006-04-16 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,561 sec
0-18M: 1,946 sec
0-100M: 5,447 sec
0-200M: 8,190 sec 
0-300M: 10,471 sec
0-400M: 12,538 sec
TOTAL TIME: 13,099 sec
200-400M: 4,348 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,32 km/h
400M: 178,32 km/h
200-400M: 32,00 km/h

1,757 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Qualification
2006-04-15 19:08:00

TIME INFORMATION
RT: 3,410 sec
0-18M: 1,757 sec
0-100M: 5,154 sec
0-200M: 7,915 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,215 sec
TOTAL TIME: 15,625 sec
200-400M: 4,300 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,46 km/h
400M: 181,87 km/h
200-400M: 36,41 km/h

5,154 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Qualification
2006-04-15 19:08:00

TIME INFORMATION
RT: 3,410 sec
0-18M: 1,757 sec
0-100M: 5,154 sec
0-200M: 7,915 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,215 sec
TOTAL TIME: 15,625 sec
200-400M: 4,300 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,46 km/h
400M: 181,87 km/h
200-400M: 36,41 km/h

7,915 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Qualification
2006-04-15 19:08:00

TIME INFORMATION
RT: 3,410 sec
0-18M: 1,757 sec
0-100M: 5,154 sec
0-200M: 7,915 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,215 sec
TOTAL TIME: 15,625 sec
200-400M: 4,300 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,46 km/h
400M: 181,87 km/h
200-400M: 36,41 km/h

10,471 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Eliminations - Semi Finals
2006-04-16 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,561 sec
0-18M: 1,946 sec
0-100M: 5,447 sec
0-200M: 8,190 sec 
0-300M: 10,471 sec
0-400M: 12,538 sec
TOTAL TIME: 13,099 sec
200-400M: 4,348 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,32 km/h
400M: 178,32 km/h
200-400M: 32,00 km/h

12,215 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Qualification
2006-04-15 19:08:00

TIME INFORMATION
RT: 3,410 sec
0-18M: 1,757 sec
0-100M: 5,154 sec
0-200M: 7,915 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,215 sec
TOTAL TIME: 15,625 sec
200-400M: 4,300 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,46 km/h
400M: 181,87 km/h
200-400M: 36,41 km/h

4,300 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Qualification
2006-04-15 19:08:00

TIME INFORMATION
RT: 3,410 sec
0-18M: 1,757 sec
0-100M: 5,154 sec
0-200M: 7,915 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,215 sec
TOTAL TIME: 15,625 sec
200-400M: 4,300 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,46 km/h
400M: 181,87 km/h
200-400M: 36,41 km/h

146,32 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Eliminations - Semi Finals
2006-04-16 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,561 sec
0-18M: 1,946 sec
0-100M: 5,447 sec
0-200M: 8,190 sec 
0-300M: 10,471 sec
0-400M: 12,538 sec
TOTAL TIME: 13,099 sec
200-400M: 4,348 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,32 km/h
400M: 178,32 km/h
200-400M: 32,00 km/h

181,87 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Qualification
2006-04-15 19:08:00

TIME INFORMATION
RT: 3,410 sec
0-18M: 1,757 sec
0-100M: 5,154 sec
0-200M: 7,915 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,215 sec
TOTAL TIME: 15,625 sec
200-400M: 4,300 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,46 km/h
400M: 181,87 km/h
200-400M: 36,41 km/h

38,69 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Qualification
2006-04-15 14:34:00

TIME INFORMATION
RT: 2,029 sec
0-18M: 2,396 sec
0-100M: 6,326 sec
0-200M: 9,255 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,707 sec
TOTAL TIME: 15,736 sec
200-400M: 4,452 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,20 km/h
400M: 176,89 km/h
200-400M: 38,69 km/h

Auto T1 [1999]0,537 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Eliminations - Finals
2005-10-02 19:59:57

TIME INFORMATION
RT: 0,537 sec
0-18M: 2,139 sec
0-100M: 5,745 sec
0-200M: 9,032 sec 
0-300M: 11,680 sec
0-400M: 13,845 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,813 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 170,25 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,960 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2005-09-10 17:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,962 sec
0-18M: 1,960 sec
0-100M: 5,524 sec
0-200M: 8,460 sec 
0-300M: 10,815 sec
0-400M: 12,969 sec
TOTAL TIME: 13,931 sec
200-400M: 4,509 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,81 km/h
400M: 173,81 km/h
200-400M: 33,00 km/h

5,492 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Free Run
2005-10-16 13:14:09

TIME INFORMATION
RT: 2,086 sec
0-18M: 2,045 sec
0-100M: 5,492 sec
0-200M: 8,861 sec 
0-300M: 11,520 sec
0-400M: 13,715 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,854 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 167,67 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,337 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2005-10-02 13:25:15

TIME INFORMATION
RT: 2,320 sec
0-18M: 2,135 sec
0-100M: 5,562 sec
0-200M: 8,337 sec 
0-300M: 10,724 sec
0-400M: 12,766 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,429 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 178,92 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,724 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2005-10-02 13:25:15

TIME INFORMATION
RT: 2,320 sec
0-18M: 2,135 sec
0-100M: 5,562 sec
0-200M: 8,337 sec 
0-300M: 10,724 sec
0-400M: 12,766 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,429 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 178,92 km/h
200-400M: 0,00 km/h

12,766 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2005-10-02 13:25:15

TIME INFORMATION
RT: 2,320 sec
0-18M: 2,135 sec
0-100M: 5,562 sec
0-200M: 8,337 sec 
0-300M: 10,724 sec
0-400M: 12,766 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,429 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 178,92 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,429 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2005-10-02 13:25:15

TIME INFORMATION
RT: 2,320 sec
0-18M: 2,135 sec
0-100M: 5,562 sec
0-200M: 8,337 sec 
0-300M: 10,724 sec
0-400M: 12,766 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,429 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 178,92 km/h
200-400M: 0,00 km/h

143,01 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Eliminations - Finals
2005-06-12 14:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,948 sec
0-18M: 2,349 sec
0-100M: 6,052 sec
0-200M: 8,918 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,407 sec
TOTAL TIME: 14,355 sec
200-400M: 4,489 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,01 km/h
400M: 180,21 km/h
200-400M: 37,20 km/h

180,21 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Eliminations - Finals
2005-06-12 14:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,948 sec
0-18M: 2,349 sec
0-100M: 6,052 sec
0-200M: 8,918 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,407 sec
TOTAL TIME: 14,355 sec
200-400M: 4,489 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,01 km/h
400M: 180,21 km/h
200-400M: 37,20 km/h

50,19 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Free Run
2005-06-11 13:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,948 sec
0-18M: 2,576 sec
0-100M: 6,886 sec
0-200M: 10,329 sec 
0-300M: 13,107 sec
0-400M: 15,359 sec
TOTAL TIME: 16,307 sec
200-400M: 5,030 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 114,60 km/h
400M: 164,79 km/h
200-400M: 50,19 km/h

Auto BT1 [2005]0,919 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2006-07-23 13:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,919 sec
0-18M: 2,368 sec
0-100M: 6,200 sec
0-200M: 9,126 sec 
0-300M: 11,440 sec
0-400M: 13,513 sec
TOTAL TIME: 14,432 sec
200-400M: 4,387 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,49 km/h
400M: 178,27 km/h
200-400M: 42,78 km/h

2,211 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2005-05-15 10:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,964 sec
0-18M: 2,211 sec
0-100M: 5,971 sec
0-200M: 8,964 sec 
0-300M: 11,459 sec
0-400M: 13,641 sec
TOTAL TIME: 14,605 sec
200-400M: 4,677 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,95 km/h
400M: 172,09 km/h
200-400M: 35,14 km/h

5,971 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2005-05-15 10:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,964 sec
0-18M: 2,211 sec
0-100M: 5,971 sec
0-200M: 8,964 sec 
0-300M: 11,459 sec
0-400M: 13,641 sec
TOTAL TIME: 14,605 sec
200-400M: 4,677 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,95 km/h
400M: 172,09 km/h
200-400M: 35,14 km/h

8,964 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2005-05-15 10:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,964 sec
0-18M: 2,211 sec
0-100M: 5,971 sec
0-200M: 8,964 sec 
0-300M: 11,459 sec
0-400M: 13,641 sec
TOTAL TIME: 14,605 sec
200-400M: 4,677 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,95 km/h
400M: 172,09 km/h
200-400M: 35,14 km/h

11,310 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - Finals
2006-07-23 14:40:00

TIME INFORMATION
RT: 0,981 sec
0-18M: 2,301 sec
0-100M: 6,012 sec
0-200M: 8,967 sec 
0-300M: 11,310 sec
0-400M: 13,407 sec
TOTAL TIME: 14,388 sec
200-400M: 4,440 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,21 km/h
400M: 175,32 km/h
200-400M: 39,11 km/h

13,407 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - Finals
2006-07-23 14:40:00

TIME INFORMATION
RT: 0,981 sec
0-18M: 2,301 sec
0-100M: 6,012 sec
0-200M: 8,967 sec 
0-300M: 11,310 sec
0-400M: 13,407 sec
TOTAL TIME: 14,388 sec
200-400M: 4,440 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,21 km/h
400M: 175,32 km/h
200-400M: 39,11 km/h

4,387 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2006-07-23 13:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,919 sec
0-18M: 2,368 sec
0-100M: 6,200 sec
0-200M: 9,126 sec 
0-300M: 11,440 sec
0-400M: 13,513 sec
TOTAL TIME: 14,432 sec
200-400M: 4,387 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,49 km/h
400M: 178,27 km/h
200-400M: 42,78 km/h

138,53 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2005-05-15 12:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,940 sec
0-18M: 2,341 sec
0-100M: 6,124 sec
0-200M: 9,073 sec 
0-300M: 11,542 sec
0-400M: 13,703 sec
TOTAL TIME: 14,643 sec
200-400M: 4,630 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,53 km/h
400M: 173,76 km/h
200-400M: 35,23 km/h

178,95 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-07-23 09:15:00

TIME INFORMATION
RT: 2,483 sec
0-18M: 2,542 sec
0-100M: 6,544 sec
0-200M: 9,517 sec 
0-300M: 11,854 sec
0-400M: 13,944 sec
TOTAL TIME: 16,427 sec
200-400M: 4,427 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,13 km/h
400M: 178,95 km/h
200-400M: 44,82 km/h

44,82 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FIAT UNO TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-07-23 09:15:00

TIME INFORMATION
RT: 2,483 sec
0-18M: 2,542 sec
0-100M: 6,544 sec
0-200M: 9,517 sec 
0-300M: 11,854 sec
0-400M: 13,944 sec
TOTAL TIME: 16,427 sec
200-400M: 4,427 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,13 km/h
400M: 178,95 km/h
200-400M: 44,82 km/h

Auto BT1 [2008]0,449 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Finals
2009-04-12 15:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,449 sec
0-18M: 1,992 sec
0-100M: 5,367 sec
0-200M: 7,858 sec 
0-300M: 9,862 sec
0-400M: 11,669 sec
TOTAL TIME: 12,118 sec
200-400M: 3,811 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,88 km/h
400M: 208,93 km/h
200-400M: 45,05 km/h

1,658 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-07-17 15:54:10

TIME INFORMATION
RT: 3,132 sec
0-18M: 1,658 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,798 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,819 sec
TOTAL TIME: 14,951 sec
200-400M: 4,021 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 41,37 km/h
400M: 208,21 km/h
200-400M: 166,84 km/h

4,856 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-10-03 11:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,538 sec
0-18M: 1,780 sec
0-100M: 4,856 sec
0-200M: 7,280 sec 
0-300M: 9,209 sec
0-400M: 10,902 sec
TOTAL TIME: 11,440 sec
200-400M: 3,622 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,53 km/h
400M: 224,03 km/h
200-400M: 53,50 km/h

7,224 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2010-10-03 14:42:00

TIME INFORMATION
RT: 1,001 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 4,903 sec
0-200M: 7,224 sec 
0-300M: 9,118 sec
0-400M: 10,786 sec
TOTAL TIME: 11,787 sec
200-400M: 3,562 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,97 km/h
400M: 226,77 km/h
200-400M: 51,80 km/h

9,118 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2010-10-03 14:42:00

TIME INFORMATION
RT: 1,001 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 4,903 sec
0-200M: 7,224 sec 
0-300M: 9,118 sec
0-400M: 10,786 sec
TOTAL TIME: 11,787 sec
200-400M: 3,562 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,97 km/h
400M: 226,77 km/h
200-400M: 51,80 km/h

10,786 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2010-10-03 14:42:00

TIME INFORMATION
RT: 1,001 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 4,903 sec
0-200M: 7,224 sec 
0-300M: 9,118 sec
0-400M: 10,786 sec
TOTAL TIME: 11,787 sec
200-400M: 3,562 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,97 km/h
400M: 226,77 km/h
200-400M: 51,80 km/h

3,562 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2010-10-03 14:42:00

TIME INFORMATION
RT: 1,001 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 4,903 sec
0-200M: 7,224 sec 
0-300M: 9,118 sec
0-400M: 10,786 sec
TOTAL TIME: 11,787 sec
200-400M: 3,562 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,97 km/h
400M: 226,77 km/h
200-400M: 51,80 km/h

175,75 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-10-02 12:55:00

TIME INFORMATION
RT: 2,519 sec
0-18M: 1,882 sec
0-100M: 4,986 sec
0-200M: 7,316 sec 
0-300M: 9,216 sec
0-400M: 10,898 sec
TOTAL TIME: 13,417 sec
200-400M: 3,582 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,75 km/h
400M: 225,02 km/h
200-400M: 49,27 km/h

226,77 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2010-10-03 14:42:00

TIME INFORMATION
RT: 1,001 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 4,903 sec
0-200M: 7,224 sec 
0-300M: 9,118 sec
0-400M: 10,786 sec
TOTAL TIME: 11,787 sec
200-400M: 3,562 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,97 km/h
400M: 226,77 km/h
200-400M: 51,80 km/h

166,84 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-07-17 15:54:10

TIME INFORMATION
RT: 3,132 sec
0-18M: 1,658 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,798 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,819 sec
TOTAL TIME: 14,951 sec
200-400M: 4,021 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 41,37 km/h
400M: 208,21 km/h
200-400M: 166,84 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,035 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo