Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΤΣΙΚΗΣ 
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -  © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME: tsikisevo8

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT2 [2005] 1 1 6 6 0 0 3 0 1 1 1
Auto NT [2006] 1 0 6 6 0 0 4 0 1 1 0
Auto BT2 [2008] 4 1 21 19 2 0 15 0 2 2 2
Auto True Street [2009] 3 2 17 15 2 0 9 1 3 3 1
Auto AT1 [2008] 6 2 30 28 2 1 20 0 2 4 3
TOTAL RACES: 15 15 6 80 74 6 1 51 1 9 11 7

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT2 [2005]0,643 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Finals
2007-04-01 18:40:00

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 1,834 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,491 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,239 sec
TOTAL TIME: 11,882 sec
200-400M: 3,748 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,98 km/h
400M: 210,18 km/h
200-400M: 43,20 km/h

1,667 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2007-04-01 15:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,960 sec
0-18M: 1,667 sec
0-100M: 4,609 sec
0-200M: 6,957 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,618 sec
TOTAL TIME: 11,578 sec
200-400M: 3,661 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,90 km/h
400M: 214,62 km/h
200-400M: 42,72 km/h

4,609 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2007-04-01 15:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,960 sec
0-18M: 1,667 sec
0-100M: 4,609 sec
0-200M: 6,957 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,618 sec
TOTAL TIME: 11,578 sec
200-400M: 3,661 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,90 km/h
400M: 214,62 km/h
200-400M: 42,72 km/h

6,957 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2007-04-01 15:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,960 sec
0-18M: 1,667 sec
0-100M: 4,609 sec
0-200M: 6,957 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,618 sec
TOTAL TIME: 11,578 sec
200-400M: 3,661 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,90 km/h
400M: 214,62 km/h
200-400M: 42,72 km/h

10,618 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2007-04-01 15:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,960 sec
0-18M: 1,667 sec
0-100M: 4,609 sec
0-200M: 6,957 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,618 sec
TOTAL TIME: 11,578 sec
200-400M: 3,661 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,90 km/h
400M: 214,62 km/h
200-400M: 42,72 km/h

3,661 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2007-04-01 15:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,960 sec
0-18M: 1,667 sec
0-100M: 4,609 sec
0-200M: 6,957 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,618 sec
TOTAL TIME: 11,578 sec
200-400M: 3,661 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,90 km/h
400M: 214,62 km/h
200-400M: 42,72 km/h

171,90 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2007-04-01 15:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,960 sec
0-18M: 1,667 sec
0-100M: 4,609 sec
0-200M: 6,957 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,618 sec
TOTAL TIME: 11,578 sec
200-400M: 3,661 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,90 km/h
400M: 214,62 km/h
200-400M: 42,72 km/h

214,62 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2007-04-01 15:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,960 sec
0-18M: 1,667 sec
0-100M: 4,609 sec
0-200M: 6,957 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,618 sec
TOTAL TIME: 11,578 sec
200-400M: 3,661 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,90 km/h
400M: 214,62 km/h
200-400M: 42,72 km/h

46,85 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2007-03-31 16:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,959 sec
0-18M: 1,816 sec
0-100M: 5,155 sec
0-200M: 7,595 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,319 sec
TOTAL TIME: 12,278 sec
200-400M: 3,724 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,68 km/h
400M: 213,53 km/h
200-400M: 46,85 km/h

Auto NT [2006]0,811 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Qualification
2007-12-22 14:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,811 sec
0-18M: 1,900 sec
0-100M: 5,320 sec
0-200M: 8,143 sec 
0-300M: 10,451 sec
0-400M: 12,492 sec
TOTAL TIME: 13,303 sec
200-400M: 4,349 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,64 km/h
400M: 185,49 km/h
200-400M: 43,85 km/h

1,847 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Eliminations - Semi Finals
2007-12-23 14:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,970 sec
0-18M: 1,847 sec
0-100M: 5,062 sec
0-200M: 7,708 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,968 sec
TOTAL TIME: 12,938 sec
200-400M: 4,260 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,96 km/h
400M: 185,78 km/h
200-400M: 37,82 km/h

5,062 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Eliminations - Semi Finals
2007-12-23 14:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,970 sec
0-18M: 1,847 sec
0-100M: 5,062 sec
0-200M: 7,708 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,968 sec
TOTAL TIME: 12,938 sec
200-400M: 4,260 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,96 km/h
400M: 185,78 km/h
200-400M: 37,82 km/h

7,708 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Eliminations - Semi Finals
2007-12-23 14:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,970 sec
0-18M: 1,847 sec
0-100M: 5,062 sec
0-200M: 7,708 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,968 sec
TOTAL TIME: 12,938 sec
200-400M: 4,260 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,96 km/h
400M: 185,78 km/h
200-400M: 37,82 km/h

10,130 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Qualification
2007-12-22 13:18:00

TIME INFORMATION
RT: 0,963 sec
0-18M: 1,897 sec
0-100M: 5,223 sec
0-200M: 7,888 sec 
0-300M: 10,130 sec
0-400M: 12,138 sec
TOTAL TIME: 13,101 sec
200-400M: 4,250 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,49 km/h
400M: 187,85 km/h
200-400M: 40,36 km/h

11,968 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Eliminations - Semi Finals
2007-12-23 14:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,970 sec
0-18M: 1,847 sec
0-100M: 5,062 sec
0-200M: 7,708 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,968 sec
TOTAL TIME: 12,938 sec
200-400M: 4,260 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,96 km/h
400M: 185,78 km/h
200-400M: 37,82 km/h

4,237 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Qualification
2007-12-22 12:52:00

TIME INFORMATION
RT: 1,048 sec
0-18M: 2,098 sec
0-100M: 5,717 sec
0-200M: 8,415 sec 
0-300M: 10,653 sec
0-400M: 12,652 sec
TOTAL TIME: 13,700 sec
200-400M: 4,237 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,94 km/h
400M: 188,91 km/h
200-400M: 41,97 km/h

147,96 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Eliminations - Semi Finals
2007-12-23 14:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,970 sec
0-18M: 1,847 sec
0-100M: 5,062 sec
0-200M: 7,708 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,968 sec
TOTAL TIME: 12,938 sec
200-400M: 4,260 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,96 km/h
400M: 185,78 km/h
200-400M: 37,82 km/h

188,91 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Qualification
2007-12-22 12:52:00

TIME INFORMATION
RT: 1,048 sec
0-18M: 2,098 sec
0-100M: 5,717 sec
0-200M: 8,415 sec 
0-300M: 10,653 sec
0-400M: 12,652 sec
TOTAL TIME: 13,700 sec
200-400M: 4,237 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,94 km/h
400M: 188,91 km/h
200-400M: 41,97 km/h

43,85 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO8

CLASS - RUN
Auto NT [2006]
Qualification
2007-12-22 14:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,811 sec
0-18M: 1,900 sec
0-100M: 5,320 sec
0-200M: 8,143 sec 
0-300M: 10,451 sec
0-400M: 12,492 sec
TOTAL TIME: 13,303 sec
200-400M: 4,349 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,64 km/h
400M: 185,49 km/h
200-400M: 43,85 km/h

Auto BT2 [2008]0,589 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO 8

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Finals
2011-05-22 16:27:55

TIME INFORMATION
RT: 0,589 sec
0-18M: 1,828 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,323 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,039 sec
TOTAL TIME: 11,628 sec
200-400M: 3,716 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,73 km/h
400M: 219,24 km/h
200-400M: 49,51 km/h

1,532 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO 8

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-05-22 10:43:34

TIME INFORMATION
RT: 2,886 sec
0-18M: 1,532 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,717 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,518 sec
TOTAL TIME: 13,404 sec
200-400M: 3,801 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,21 km/h
400M: 215,31 km/h
200-400M: 45,10 km/h

6,550 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Finals
2011-10-16 13:12:14

TIME INFORMATION
RT: 0,640 sec
0-18M: 1,659 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,550 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,396 sec
TOTAL TIME: 12,036 sec
200-400M: 4,846 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,95 km/h
400M: 155,23 km/h
200-400M: -20,72 km/h

10,176 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-11-12 13:45:26

TIME INFORMATION
RT: 0,998 sec
0-18M: 1,737 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,726 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,176 sec
TOTAL TIME: 11,174 sec
200-400M: 3,450 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,80 km/h
400M: 215,18 km/h
200-400M: 30,38 km/h

3,382 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-11-12 11:39:04

TIME INFORMATION
RT: 1,477 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,872 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,254 sec
TOTAL TIME: 11,731 sec
200-400M: 3,382 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,17 km/h
400M: 236,68 km/h
200-400M: 55,51 km/h

184,80 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-11-12 13:45:26

TIME INFORMATION
RT: 0,998 sec
0-18M: 1,737 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,726 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,176 sec
TOTAL TIME: 11,174 sec
200-400M: 3,450 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,80 km/h
400M: 215,18 km/h
200-400M: 30,38 km/h

236,68 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-11-12 11:39:04

TIME INFORMATION
RT: 1,477 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,872 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,254 sec
TOTAL TIME: 11,731 sec
200-400M: 3,382 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,17 km/h
400M: 236,68 km/h
200-400M: 55,51 km/h

55,51 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-11-12 11:39:04

TIME INFORMATION
RT: 1,477 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,872 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,254 sec
TOTAL TIME: 11,731 sec
200-400M: 3,382 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,17 km/h
400M: 236,68 km/h
200-400M: 55,51 km/h

Auto True Street [2009]0,617 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO 8

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Finals
2009-09-13 16:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,803 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,016 sec 
0-300M: 10,420 sec
0-400M: 12,715 sec
TOTAL TIME: 13,332 sec
200-400M: 4,699 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,68 km/h
400M: 143,93 km/h
200-400M: 5,25 km/h

1,746 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO VIII

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2009-06-28 16:46:32

TIME INFORMATION
RT: 0,729 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 5,095 sec
0-200M: 7,920 sec 
0-300M: 10,445 sec
0-400M: 12,950 sec
TOTAL TIME: 13,679 sec
200-400M: 5,030 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 133,07 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,095 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO VIII

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2009-06-28 16:46:32

TIME INFORMATION
RT: 0,729 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 5,095 sec
0-200M: 7,920 sec 
0-300M: 10,445 sec
0-400M: 12,950 sec
TOTAL TIME: 13,679 sec
200-400M: 5,030 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 133,07 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,903 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO VIII

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Semi Finals
2009-06-28 20:36:11

TIME INFORMATION
RT: 0,957 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,903 sec 
0-300M: 10,341 sec
0-400M: 12,538 sec
TOTAL TIME: 13,495 sec
200-400M: 4,635 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 161,87 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,341 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO VIII

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Semi Finals
2009-06-28 20:36:11

TIME INFORMATION
RT: 0,957 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,903 sec 
0-300M: 10,341 sec
0-400M: 12,538 sec
TOTAL TIME: 13,495 sec
200-400M: 4,635 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 161,87 km/h
200-400M: 0,00 km/h

12,527 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO 8

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-09-13 10:26:00

TIME INFORMATION
RT: 1,001 sec
0-18M: 1,805 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,006 sec 
0-300M: 10,390 sec
0-400M: 12,527 sec
TOTAL TIME: 13,528 sec
200-400M: 4,521 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,14 km/h
400M: 175,95 km/h
200-400M: 34,81 km/h

4,501 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA CIVIC B16A

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-04-11 14:40:00

TIME INFORMATION
RT: 0,914 sec
0-18M: 2,080 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,498 sec 
0-300M: 10,849 sec
0-400M: 12,999 sec
TOTAL TIME: 13,913 sec
200-400M: 4,501 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,31 km/h
400M: 174,51 km/h
200-400M: 32,20 km/h

142,31 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA CIVIC B16A

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-04-11 14:40:00

TIME INFORMATION
RT: 0,914 sec
0-18M: 2,080 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,498 sec 
0-300M: 10,849 sec
0-400M: 12,999 sec
TOTAL TIME: 13,913 sec
200-400M: 4,501 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,31 km/h
400M: 174,51 km/h
200-400M: 32,20 km/h

179,19 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO VIII

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 17:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,924 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 5,330 sec
0-200M: 8,142 sec 
0-300M: 10,647 sec
0-400M: 12,720 sec
TOTAL TIME: 13,644 sec
200-400M: 4,578 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 179,19 km/h
200-400M: 0,00 km/h

35,91 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MITSUBISHI EVO 8

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Semi Finals
2009-09-13 15:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,830 sec
0-18M: 1,848 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,023 sec 
0-300M: 10,402 sec
0-400M: 12,537 sec
TOTAL TIME: 13,367 sec
200-400M: 4,514 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,29 km/h
400M: 176,20 km/h
200-400M: 35,91 km/h

Auto AT1 [2008]0,555 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA CIVIC 3

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2010-05-29 13:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,555 sec
0-18M: 1,774 sec
0-100M: 5,137 sec
0-200M: 7,547 sec 
0-300M: 9,718 sec
0-400M: 12,082 sec
TOTAL TIME: 12,637 sec
200-400M: 4,535 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,87 km/h
400M: 148,63 km/h
200-400M: -19,24 km/h

1,428 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2010-11-20 12:57:14

TIME INFORMATION
RT: 0,000 sec
0-18M: 1,428 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,611 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,201 sec
TOTAL TIME: 16,201 sec
200-400M: 6,590 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 105,91 km/h
400M: 113,24 km/h
200-400M: 7,33 km/h

4,459 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2010-10-02 15:40:00

TIME INFORMATION
RT: 1,309 sec
0-18M: 1,669 sec
0-100M: 4,459 sec
0-200M: 6,703 sec 
0-300M: 8,573 sec
0-400M: 10,276 sec
TOTAL TIME: 11,585 sec
200-400M: 3,573 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,91 km/h
400M: 219,64 km/h
200-400M: 38,73 km/h

6,659 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2010-10-03 15:27:00

TIME INFORMATION
RT: 4,697 sec
0-18M: 1,618 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,659 sec 
0-300M: 8,540 sec
0-400M: 10,224 sec
TOTAL TIME: 14,921 sec
200-400M: 3,565 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,83 km/h
400M: 224,16 km/h
200-400M: 47,33 km/h

8,540 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2010-10-03 15:27:00

TIME INFORMATION
RT: 4,697 sec
0-18M: 1,618 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,659 sec 
0-300M: 8,540 sec
0-400M: 10,224 sec
TOTAL TIME: 14,921 sec
200-400M: 3,565 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,83 km/h
400M: 224,16 km/h
200-400M: 47,33 km/h

10,224 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2010-10-03 15:27:00

TIME INFORMATION
RT: 4,697 sec
0-18M: 1,618 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,659 sec 
0-300M: 8,540 sec
0-400M: 10,224 sec
TOTAL TIME: 14,921 sec
200-400M: 3,565 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,83 km/h
400M: 224,16 km/h
200-400M: 47,33 km/h

3,565 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2010-10-03 15:27:00

TIME INFORMATION
RT: 4,697 sec
0-18M: 1,618 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,659 sec 
0-300M: 8,540 sec
0-400M: 10,224 sec
TOTAL TIME: 14,921 sec
200-400M: 3,565 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,83 km/h
400M: 224,16 km/h
200-400M: 47,33 km/h

180,91 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2010-10-02 15:40:00

TIME INFORMATION
RT: 1,309 sec
0-18M: 1,669 sec
0-100M: 4,459 sec
0-200M: 6,703 sec 
0-300M: 8,573 sec
0-400M: 10,276 sec
TOTAL TIME: 11,585 sec
200-400M: 3,573 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,91 km/h
400M: 219,64 km/h
200-400M: 38,73 km/h

224,85 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2010-07-18 14:07:35

TIME INFORMATION
RT: 0,660 sec
0-18M: 1,664 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,127 sec
TOTAL TIME: 11,787 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,85 km/h
200-400M: 0,00 km/h

203,24 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2010-07-17 15:55:17

TIME INFORMATION
RT: 4,258 sec
0-18M: 1,724 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,406 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,117 sec
TOTAL TIME: 15,375 sec
200-400M: 3,711 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 18,29 km/h
400M: 221,53 km/h
200-400M: 203,24 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,037 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo