Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΕΡΑΚΛΗΣ 
 FIRST NAME: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2012
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
TIGER HAYABUSA

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Tiger [2011] 1 0 6 6 0 0 4 0 1 1 0
Moto True Street [2012] 4 0 22 21 1 0 15 2 3 1 1
TOTAL RACES: 4 5 0 28 27 1 0 19 2 4 2 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Tiger [2011]0,468 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Eliminations - Quarter Finals
2012-04-01 14:21:17

TIME INFORMATION
RT: 0,468 sec
0-18M: 1,721 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,804 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,565 sec
TOTAL TIME: 11,033 sec
200-400M: 3,761 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,73 km/h
400M: 206,30 km/h
200-400M: 36,57 km/h

1,687 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Qualification
2012-03-31 13:54:49

TIME INFORMATION
RT: 0,571 sec
0-18M: 1,687 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,852 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,619 sec
TOTAL TIME: 11,190 sec
200-400M: 3,767 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,77 km/h
400M: 206,77 km/h
200-400M: 38,00 km/h

6,804 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Eliminations - Quarter Finals
2012-04-01 14:21:17

TIME INFORMATION
RT: 0,468 sec
0-18M: 1,721 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,804 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,565 sec
TOTAL TIME: 11,033 sec
200-400M: 3,761 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,73 km/h
400M: 206,30 km/h
200-400M: 36,57 km/h

10,565 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Eliminations - Quarter Finals
2012-04-01 14:21:17

TIME INFORMATION
RT: 0,468 sec
0-18M: 1,721 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,804 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,565 sec
TOTAL TIME: 11,033 sec
200-400M: 3,761 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,73 km/h
400M: 206,30 km/h
200-400M: 36,57 km/h

3,731 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Qualification
2012-03-31 14:53:46

TIME INFORMATION
RT: 0,609 sec
0-18M: 1,694 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,835 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,566 sec
TOTAL TIME: 11,175 sec
200-400M: 3,731 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,05 km/h
400M: 204,08 km/h
200-400M: 34,03 km/h

170,05 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Qualification
2012-03-31 14:53:46

TIME INFORMATION
RT: 0,609 sec
0-18M: 1,694 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,835 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,566 sec
TOTAL TIME: 11,175 sec
200-400M: 3,731 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,05 km/h
400M: 204,08 km/h
200-400M: 34,03 km/h

207,13 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Qualification
2012-04-01 12:24:45

TIME INFORMATION
RT: 0,590 sec
0-18M: 1,822 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,972 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,739 sec
TOTAL TIME: 11,329 sec
200-400M: 3,767 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,01 km/h
400M: 207,13 km/h
200-400M: 38,12 km/h

38,12 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Qualification
2012-04-01 12:24:45

TIME INFORMATION
RT: 0,590 sec
0-18M: 1,822 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,972 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,739 sec
TOTAL TIME: 11,329 sec
200-400M: 3,767 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,01 km/h
400M: 207,13 km/h
200-400M: 38,12 km/h

Moto True Street [2012]0,626 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-03 14:11:17

TIME INFORMATION
RT: 0,626 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,944 sec
TOTAL TIME: 10,570 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 239,36 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,625 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-11-23 16:45:46

TIME INFORMATION
RT: 1,113 sec
0-18M: 1,625 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,322 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,616 sec
TOTAL TIME: 10,729 sec
200-400M: 3,294 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,69 km/h
400M: 239,84 km/h
200-400M: 48,15 km/h

6,322 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-11-23 16:45:46

TIME INFORMATION
RT: 1,113 sec
0-18M: 1,625 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,322 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,616 sec
TOTAL TIME: 10,729 sec
200-400M: 3,294 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,69 km/h
400M: 239,84 km/h
200-400M: 48,15 km/h

9,616 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-11-23 16:45:46

TIME INFORMATION
RT: 1,113 sec
0-18M: 1,625 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,322 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,616 sec
TOTAL TIME: 10,729 sec
200-400M: 3,294 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,69 km/h
400M: 239,84 km/h
200-400M: 48,15 km/h

3,278 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-05-18 15:12:41

TIME INFORMATION
RT: 0,838 sec
0-18M: 1,784 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,509 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,787 sec
TOTAL TIME: 10,625 sec
200-400M: 3,278 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,18 km/h
400M: 237,15 km/h
200-400M: 45,97 km/h

191,69 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-11-23 16:45:46

TIME INFORMATION
RT: 1,113 sec
0-18M: 1,625 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,322 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,616 sec
TOTAL TIME: 10,729 sec
200-400M: 3,294 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,69 km/h
400M: 239,84 km/h
200-400M: 48,15 km/h

240,96 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-04 11:21:48

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 1,881 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,787 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,117 sec
TOTAL TIME: 10,827 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,72 km/h
400M: 240,96 km/h
200-400M: 54,24 km/h

54,24 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-04 11:21:48

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 1,881 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,787 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,117 sec
TOTAL TIME: 10,827 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,72 km/h
400M: 240,96 km/h
200-400M: 54,24 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,011 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo