Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ 
 FIRST NAME: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME: polistrofs

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BA1 [2005] 1 0 5 4 1 0 4 1 0 0 0
Auto BT1 [2008] 2 1 12 10 2 0 7 1 2 1 1
Auto BA1 [2008] 4 1 25 22 3 0 15 1 4 3 2
TOTAL RACES: 7 7 2 42 36 6 0 26 3 6 4 3

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BA1 [2005]0,880 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,880 sec
0-18M: 2,442 sec
0-100M: 6,180 sec
0-200M: 9,705 sec 
0-300M: 13,430 sec
0-400M: 17,040 sec
TOTAL TIME: 17,920 sec
200-400M: 7,335 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 100,90 km/h
400M: 104,32 km/h
200-400M: 3,42 km/h

2,158 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2007-09-02 10:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,173 sec
0-18M: 2,158 sec
0-100M: 5,894 sec
0-200M: 8,955 sec 
0-300M: 11,507 sec
0-400M: 13,807 sec
TOTAL TIME: 14,980 sec
200-400M: 4,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,78 km/h
400M: 163,44 km/h
200-400M: 32,66 km/h

5,894 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2007-09-02 10:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,173 sec
0-18M: 2,158 sec
0-100M: 5,894 sec
0-200M: 8,955 sec 
0-300M: 11,507 sec
0-400M: 13,807 sec
TOTAL TIME: 14,980 sec
200-400M: 4,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,78 km/h
400M: 163,44 km/h
200-400M: 32,66 km/h

8,955 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2007-09-02 10:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,173 sec
0-18M: 2,158 sec
0-100M: 5,894 sec
0-200M: 8,955 sec 
0-300M: 11,507 sec
0-400M: 13,807 sec
TOTAL TIME: 14,980 sec
200-400M: 4,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,78 km/h
400M: 163,44 km/h
200-400M: 32,66 km/h

11,507 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2007-09-02 10:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,173 sec
0-18M: 2,158 sec
0-100M: 5,894 sec
0-200M: 8,955 sec 
0-300M: 11,507 sec
0-400M: 13,807 sec
TOTAL TIME: 14,980 sec
200-400M: 4,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,78 km/h
400M: 163,44 km/h
200-400M: 32,66 km/h

13,807 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2007-09-02 10:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,173 sec
0-18M: 2,158 sec
0-100M: 5,894 sec
0-200M: 8,955 sec 
0-300M: 11,507 sec
0-400M: 13,807 sec
TOTAL TIME: 14,980 sec
200-400M: 4,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,78 km/h
400M: 163,44 km/h
200-400M: 32,66 km/h

4,852 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2007-09-02 10:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,173 sec
0-18M: 2,158 sec
0-100M: 5,894 sec
0-200M: 8,955 sec 
0-300M: 11,507 sec
0-400M: 13,807 sec
TOTAL TIME: 14,980 sec
200-400M: 4,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,78 km/h
400M: 163,44 km/h
200-400M: 32,66 km/h

130,78 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2007-09-02 10:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,173 sec
0-18M: 2,158 sec
0-100M: 5,894 sec
0-200M: 8,955 sec 
0-300M: 11,507 sec
0-400M: 13,807 sec
TOTAL TIME: 14,980 sec
200-400M: 4,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,78 km/h
400M: 163,44 km/h
200-400M: 32,66 km/h

163,44 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2007-09-02 10:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,173 sec
0-18M: 2,158 sec
0-100M: 5,894 sec
0-200M: 8,955 sec 
0-300M: 11,507 sec
0-400M: 13,807 sec
TOTAL TIME: 14,980 sec
200-400M: 4,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,78 km/h
400M: 163,44 km/h
200-400M: 32,66 km/h

32,66 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2007-09-02 10:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,173 sec
0-18M: 2,158 sec
0-100M: 5,894 sec
0-200M: 8,955 sec 
0-300M: 11,507 sec
0-400M: 13,807 sec
TOTAL TIME: 14,980 sec
200-400M: 4,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,78 km/h
400M: 163,44 km/h
200-400M: 32,66 km/h

Auto BT1 [2008]0,607 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2010-05-30 14:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,607 sec
0-18M: 1,821 sec
0-100M: 5,313 sec
0-200M: 8,129 sec 
0-300M: 10,513 sec
0-400M: 12,659 sec
TOTAL TIME: 13,266 sec
200-400M: 4,530 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,59 km/h
400M: 176,57 km/h
200-400M: 31,98 km/h

1,753 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-04-25 10:31:00

TIME INFORMATION
RT: 2,970 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 5,372 sec
0-200M: 8,169 sec 
0-300M: 10,476 sec
0-400M: 12,514 sec
TOTAL TIME: 15,484 sec
200-400M: 4,345 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,10 km/h
400M: 184,80 km/h
200-400M: 38,70 km/h

5,044 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-04-24 17:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,315 sec
0-18M: 1,807 sec
0-100M: 5,044 sec
0-200M: 7,685 sec 
0-300M: 9,917 sec
0-400M: 11,911 sec
TOTAL TIME: 13,226 sec
200-400M: 4,226 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,62 km/h
400M: 188,75 km/h
200-400M: 37,13 km/h

7,685 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-04-24 17:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,315 sec
0-18M: 1,807 sec
0-100M: 5,044 sec
0-200M: 7,685 sec 
0-300M: 9,917 sec
0-400M: 11,911 sec
TOTAL TIME: 13,226 sec
200-400M: 4,226 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,62 km/h
400M: 188,75 km/h
200-400M: 37,13 km/h

9,917 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-04-24 17:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,315 sec
0-18M: 1,807 sec
0-100M: 5,044 sec
0-200M: 7,685 sec 
0-300M: 9,917 sec
0-400M: 11,911 sec
TOTAL TIME: 13,226 sec
200-400M: 4,226 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,62 km/h
400M: 188,75 km/h
200-400M: 37,13 km/h

11,911 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-04-24 17:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,315 sec
0-18M: 1,807 sec
0-100M: 5,044 sec
0-200M: 7,685 sec 
0-300M: 9,917 sec
0-400M: 11,911 sec
TOTAL TIME: 13,226 sec
200-400M: 4,226 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,62 km/h
400M: 188,75 km/h
200-400M: 37,13 km/h

4,226 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-04-24 17:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,315 sec
0-18M: 1,807 sec
0-100M: 5,044 sec
0-200M: 7,685 sec 
0-300M: 9,917 sec
0-400M: 11,911 sec
TOTAL TIME: 13,226 sec
200-400M: 4,226 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,62 km/h
400M: 188,75 km/h
200-400M: 37,13 km/h

151,62 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-04-24 17:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,315 sec
0-18M: 1,807 sec
0-100M: 5,044 sec
0-200M: 7,685 sec 
0-300M: 9,917 sec
0-400M: 11,911 sec
TOTAL TIME: 13,226 sec
200-400M: 4,226 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,62 km/h
400M: 188,75 km/h
200-400M: 37,13 km/h

188,75 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-04-24 17:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,315 sec
0-18M: 1,807 sec
0-100M: 5,044 sec
0-200M: 7,685 sec 
0-300M: 9,917 sec
0-400M: 11,911 sec
TOTAL TIME: 13,226 sec
200-400M: 4,226 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,62 km/h
400M: 188,75 km/h
200-400M: 37,13 km/h

38,70 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2010-04-25 10:31:00

TIME INFORMATION
RT: 2,970 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 5,372 sec
0-200M: 8,169 sec 
0-300M: 10,476 sec
0-400M: 12,514 sec
TOTAL TIME: 15,484 sec
200-400M: 4,345 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,10 km/h
400M: 184,80 km/h
200-400M: 38,70 km/h

Auto BA1 [2008]0,626 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Finals
2009-09-13 16:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,626 sec
0-18M: 2,072 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,174 sec 
0-300M: 10,490 sec
0-400M: 12,661 sec
TOTAL TIME: 13,287 sec
200-400M: 4,487 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,50 km/h
400M: 174,51 km/h
200-400M: 27,01 km/h

1,686 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2011-09-10 15:48:20

TIME INFORMATION
RT: 5,869 sec
0-18M: 1,686 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,457 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,703 sec
TOTAL TIME: 17,572 sec
200-400M: 4,246 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,32 km/h
400M: 187,79 km/h
200-400M: 34,47 km/h

5,180 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2009-05-24 14:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,871 sec
0-18M: 1,824 sec
0-100M: 5,180 sec
0-200M: 7,854 sec 
0-300M: 10,094 sec
0-400M: 12,110 sec
TOTAL TIME: 12,981 sec
200-400M: 4,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,05 km/h
400M: 186,32 km/h
200-400M: 36,27 km/h

7,425 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2011-09-10 14:17:33

TIME INFORMATION
RT: 1,729 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,425 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,624 sec
TOTAL TIME: 13,353 sec
200-400M: 4,199 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,02 km/h
400M: 190,47 km/h
200-400M: 38,45 km/h

10,094 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2009-05-24 14:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,871 sec
0-18M: 1,824 sec
0-100M: 5,180 sec
0-200M: 7,854 sec 
0-300M: 10,094 sec
0-400M: 12,110 sec
TOTAL TIME: 12,981 sec
200-400M: 4,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,05 km/h
400M: 186,32 km/h
200-400M: 36,27 km/h

11,624 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2011-09-10 14:17:33

TIME INFORMATION
RT: 1,729 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,425 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,624 sec
TOTAL TIME: 13,353 sec
200-400M: 4,199 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,02 km/h
400M: 190,47 km/h
200-400M: 38,45 km/h

4,199 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2011-09-10 14:17:33

TIME INFORMATION
RT: 1,729 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,425 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,624 sec
TOTAL TIME: 13,353 sec
200-400M: 4,199 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,02 km/h
400M: 190,47 km/h
200-400M: 38,45 km/h

154,04 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2011-09-10 16:54:22

TIME INFORMATION
RT: 3,836 sec
0-18M: 1,762 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,598 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,844 sec
TOTAL TIME: 15,680 sec
200-400M: 4,246 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,04 km/h
400M: 187,50 km/h
200-400M: 33,46 km/h

190,47 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2011-09-10 14:17:33

TIME INFORMATION
RT: 1,729 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,425 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,624 sec
TOTAL TIME: 13,353 sec
200-400M: 4,199 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,02 km/h
400M: 190,47 km/h
200-400M: 38,45 km/h

38,45 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2011-09-10 14:17:33

TIME INFORMATION
RT: 1,729 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,425 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,624 sec
TOTAL TIME: 13,353 sec
200-400M: 4,199 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,02 km/h
400M: 190,47 km/h
200-400M: 38,45 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,020 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo